Wij zijn TR Advies

Wij verzorgen uw financiële gegevens van A to Z:

  • Financiële administratie
  • Maandelijks/per kwartaal overzicht Verlies- en Winstrekening
  • Samenstelling jaarrekening (balans + V&W-rekening)
  • Periodieke aangiftes BTW
  • (Financiële) advisering
  • Verzorging van de algehele loon/salarisadministratie
  • Jaarlijkse aangiftes inkomstenbelasting