Complete rapportages

De jaarrekening is van groot belang om te zien hoe gezond uw bedrijf is, wat is de balans positie, deze cijfers zijn veelal van belang voor bank en belasting. Echter beslissingen worden door het gehele jaar door genomen. Om die reden zijn vooral de tussentijdse rapportages van groot belang, hoe gaat het, waarom gaat het zo, wat is er nu verkocht, worden de verkopen ook tijdig gefactureerd en betaald, wat is de daadwerkelijke marge, wordt er kostendekkend gewerkt,…. U kunt erop rekenen dat de door mijn opgestelde rapportages duidelijkheid geven in uw cijfers zodat u tijdig de juiste beslissingen kan nemen op uw eigen cijfers.
Om die reden ontvangt u van mij dan ook maatwerk. Alle rapportages zijn zo ingericht dat het die informatie bevat die relevant is voor uw bedrijfsvoering.


 

Welke rapportages maken wij?

Jaarrekening 

BTW berekening

Jaarverslag

Prognoses

Halfjaarrekening

Boekhoud rapport