Debiteuren bewaking – wij zorgen dat uw omzet ook echt omgezet wordt!

Wanneer uw klanten laat of helemaal niet betalen gaat dit ten koste van uw liquiditeit en winstresultaat.

Het vraagt tijd en inspanning om debiteuren te herinneren en te manen.

En als dat allemaal niet werkt, moet u overgaan tot incasso.

Door ervoor zorg te dragen dat uw dagboeken zoals de kas en bank up to date zijn geeft dit ook direct zicht op het openstaande debiteuren saldo.

Van daaruit worden de verschillende acties uitgezet. Het meeste resultaat wordt nu eenmaal behaald door telefonisch contact. dit in combinatie met een gestructureerde opvolging van de gemaakte afspraken zorgt ervoor dat de vordering zo snel mogelijk wordt geind.

Mocht dit uiteindelijk geen resultaat hebben opgeleverd is er een goed dossier opgebouwd om te kunnen overdragen aan een incasso specialist. Echter de praktijk wijst uit dat de winst te halen is in het eerste traject, Namelijk duidelijke afspraken en opvolging hiervan.

TR Advies, Administratie en Training kan u helpen met de vorming van een goed proces, kan u ondersteunen bij het uitvoeren van de debiteurenbewaking ook kunnen wij deze taak zelfstandig voor u uitvoeren.

Lekker direct!

Een administratiekantoor zonder nonsens. Transparant en effectief werken wij aan uw debiteuren beheer. Met respect voor uw klant en aandacht voor uw administratie.

Offerte aanvragen