Het adres voor uw administratie.

TR Advies verzorgt alle administratieve taken voor de onderstaande groepen;

Zakelijk

Voor zowel klein- als grootzakelijk zijn wij de partij voor uw complete administratie. Uw specialiteit is ondernemen, uw cijfers zijn die van ons!

Wij verzorgen uw financiële gegevens van A to Z:

  • Financiële administratie
  • Maandelijks/per kwartaal overzicht Verlies- en Winstrekening
  • Samenstelling jaarrekening (balans + V&W-rekening)
  • Periodieke aangiftes Omzetbelasting (BTW) en/of Loonbelasting
  • (Financiële) advisering
  • Verzorgen loonadministratie
  • Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting

Particulieren

De jaarlijkse belastingaangite…
Het T-Biljet voor de werkende student…
Aanvragen van de toeslagen (zoals huur, zorg en kinderopvang)…

Wij verzorgen uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting netjes en zorgvuldig.
Heeft u een eigen woning?
Buitengewone lasten?
Wij verwerken het allemaal in uw aangifte.
Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag? Ook daarmee kunnen wij u helpen.